Småreparasjoner på yacht

En båt krever mye stell, og dersom båten har fått store skader, trenger man eksperthjelp til å fikse den. Men mange småreparasjoner kan man gjøre selv. Det finnes også kurs man kan gå på, der man lærer å vedlikeholde båten og gjøre enkle reparasjoner. Ved å gjøre det meste selv, kan man spare mange penger på sikt. Vedlikehold av motor er noe man kan gjøre selv, spesielt dersom man er litt motorkyndig. Småbulker og lakkskader kan man også fint fikse selv, og man finner mange tips og råd på nettet.

Gode tips kan ofte være billige

På nettsiden Båtliv finner man veldig mange tips om både reparasjoner og vedlikehold av båter. Her hos oss ønsker vi også å være behjelpelige med tips og råd. En båt er ofte en stor investering, derfor gjelder det å ta godt vare på båten, slik at man kan ha glede av den i mange år framover.

Gjør så mye du kan selv – om du vil

Mange velger å gjøre all båtpuss selv. Da lønner det seg å gjøre mest mulig puss og vedlikehold om høsten, før båten legges i opplag. Da sparer man tid om våren, og kommer raskere i gang med sommersesongen. Det er også mulig å overlate puss og stell til andre, men det koster selvsagt litt penger. Likevel kan dette være et godt alternativ dersom man har dårlig tid eller plages med helsen.
Ofte er det ikke så mye som skal til for å utbedre småskader på båten, derfor kan det være lurt å lese seg opp litt om den båttypen man har, og finne tips i bøker og på nett.

Det er ikke alt man kan fikse selv, men det er alltid lurt å vite mest mulig om båten. Man kan jo også få problemer i båtsesongen, og bli nødt til å gjøre småreparasjoner ute på havet eller i en havn man er innom.

rnn.yqe.